جهت پرداخت هزینه پنل های سفارشی خود می توانید از شماره حساب های زیر استفاده نمایید و سپس شماره پیگیری یا شماره ارجاع را از طریق ایمیل یا پیامک برای ما ارسال نمایید.

شماره حساب بانک ملی

۰۳۰۲ ۱۲۴ ۰۱۵ ۰۰۷

شماره کارت بانک ملی
۶۰۳۷ ۹۹۱۴ ۶۷۶۰ ۷۶۹۷

***************************************

شماره حساب بانک ملت
۲۰۳۹ ۵۳۵۸ ۹۲

شماره کارت بانک ملت
۶۱۰۴ ۳۳۷۲ ۴۵۶۹ ۴۶۸۰

سیدرضا دین سیداحمدپور

(به زودی درگاه پرداخت آنلاین نیز در همین صفحه اضافه می گردد.)